Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje (toliau – e-parduotuvėje, floresvireti.lt) suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkėjo ir gavėjo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei pirkėjas nepritaria visoms arba tik daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Tinkamos kokybės gėlės ir augalai nekeičiami ir negrąžinami. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ reikalavimas pakeisti „Flores Vireti“ skyriuose ar e-parduotuvėje nusipirktą kokybišką prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus – netenkinamas. Išimtys gali būti taikomos, jei pirkėjas į „Flores Vireti“ administraciją kreipėsi tą pačią pirkimo dieną, kartu pateikdamas pirkimo čekį arba banko išrašą.
 • Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti) ir priimti užsakytas prekes. 
 • Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš e-parduotuvės arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodyta „Kontaktuose“.
 • Jei Pirkėjo registracijos formoje pasikeičia duomenys, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • Pardavėjas turi teisę neterminuotai sustabdyti / nutraukti e-parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, apie tai pranešdamas e-parduotuvėje. Pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 • Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita.
 • Prekės pristatomos per 1-5 d.d.
 • Pristačius prekes gavėjo adresu, laikoma, kad prekės pristatytos Pirkėjui, nepriklausomai nuo to ar prekes faktiškai priima Pirkėjas ar kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.
 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje nurodytų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje nurodo neteisingus, netikslius duomenis – Pardavėjas už tai neprisiima atsakomybės.
 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia e-parduotuve.